Дана 28.04.2016. године у организацији Одјељења за привреду Општине Нови Град одржан је састанак са привредницима са подручја ове Општине и представником Нове Банке а.д. Бања Лука. На састанку су представници Гарантног фонда презентовали рад Гарантног фонда РС. У расправи која је услиједила након презентације Гарантног фонда РС детаљније су образложене могућности које Гарантни фонд РС пружа као подршку развоју пословних активности привредницима и њиховом приступу финансијским средствима уз обезбјеђење недостајућег колатерала.

NOVA 1