Привредна комора Републике Српске, Министарство привреде и предузетништва Републике Српске, заједно са осталим партнерима организовала је дана 25.09.2019. године „Трећу Конференцију предузетништва жена у Републици Српској“ у оквиру пројекта „Подршка предузетништву жена Републике Српске“ и уз подршку ЕБРД-а.

Конференција је окупила преко 200 учесника из РС, БиХ, Србије, Црне Горе и Хрватске, а међу њима и представнике Гарантног фонда Републике Српске.

Циљ овог скупа је размјенити мишљења, упознати жене предузетнице са новим законским рјешењима и охрабрити жене да покрену сопствени бизнис.

Програм Конференције укључивао је предавања, односно мотивационе говоре, као и представљање стратешких циљева женског предузетништва, програме подршке за женско предузетништво, панел дискусију кроз које су се презентовале теме од значаја за женско предузетништво, као и искуства предузетница.

Министар привреде и предузетништва РС Вјекослав Петричевић истакао је следеће: „ Стратегијом женског предузетништва до 2023. године, коју треба да усвоји Народна скупштина РС, желимо да пробудимо свијест да је улога жене веома битна за наш привредни развој, а тим документом предвиђена су и финансијска средства за подршку предузетништву жена.“

Он је додао да око 27 одсто предузећа у РС воде жене, а да овакве конференцијие омогућавају боље увезивање жена предузетница, што даје нову снагу за даљи привредни развој.

Драгана Кокот, предсједница Савјета за предузетништво жена у Привредној комори РС, навела је да је циљ конференције, поред представаљања Стратегије за подршку развоја женског предузетништва и акционог плана, и повезивање женске популације којој је од интереса да креира боље услове за пословање у РС.

Она је навела да је у РС око 2.400 жена на позицијама директора или носилаца овлаштања у привредним друштвима, а за 14. новембар у Бањалуци је најавила први женски сајам предузетништва.

Здравко Миочић, директор развојне агенције ЕДА, сматра да жене имају већу шансу да успију у бизнису због преданости и љубави према послу, а овакви скупови су значајни јер се ствара инфраструктура за системску подршку женском предузетнишву.

Основни закључци Конференције су:

У будућем периоду потребне су интензивне активности на спровођењу и праћењу стратегије и акционог плана развоја женског предузетништва до 2023. године
Већа сарадња свих институција државе , како би се допринијело развоју женског предузетништва
Растерећење адмистративних процедура је неопходно
Већа промоција предузетница, али и активности и институција које раде на развоју женског предузетништва
Неопходно је још веће улагање у знање и едуковање појединаца, информисање и сарадња привреде и државних институција
На једном од панела госпођа Милка Латинчић, помоћник Министра привреде и предузетништва РС напоменула је да је поред осталих институција у држави и Гарантни фонд РС веома битан фактор за развој женског предузетништва и привреде у цјелини.