Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бањалука на 156. сједници одржаној 14.12.2017. године усвојила је нови  Правилник о одобравању гаранција по гарантним линијама.

Правилник можете прочитати на следећем линку: https://garantnifondrs.org/wp-content/uploads/2017/12/Pravilnik-o-odobravanju-garancija-po-garantnim-linijama-14.12.2017.-scan.pdf