Дана 14.05.2018. године Гарантни фонд Републике Српске објављује Јавни позив за прикупљање писмених понуда и избор најповољнијег понуђача за куповину некретнина у сувласништву и посједу Гарантног  фонда Републике Српске а.д. Бањалука и МФ банке а.д. Бањалука.

Детаљније информациије о овом јавном позиву потражите на следећем линку:https://garantnifondrs.org/wp-content/uploads/2018/05/Javni-poziv-GFRS-14.05.2018..pdf