Представници Гарантног фонда и општине Градишка су дана 23.03.2017. године одржали састанак на којем је потписан Протокол о сарадњи. Протокол су потписали Радивоја Крчмар у име Фонда и начелник Зоран Аџић у име општине Градишка.

Гарантни фонд РС је у претходној години започео активности интензивније промоције и повезивања са локалним заједницама, а потписивањем Протокола са општинама широм РС је створена основа за конкретизацију сарадње и усклађивање активности у правцу пружања подршке привредницима.

Нека од подручја међусобне сарадње дефинисана Протоколом су:

  • подршка провођењу мјера за унапређење индустријске и пољопривредне производње, те разних облика туризма (сеоски, еко, ловни, риболовни);
  • подршка развоју кластера и реализацији програма за мала и средња предузећа , те стратешким пројектима развоја општине
  • подршка почетним пословним активностима привредних субјеката
  • подршка пројектима за предузетнике који улазе у пословну зону Лиман и агро-индустријску зону Нова Топола
  • подршка учешћу у међународним програмима за повећање конкурентности и иновативности у малим и средњим предузећима

Потписници ће континуирано размјењивати искуства и информације, покретати иницијативе, те спроводити активности у оквиру својих надлежности како би пружили што већу подршку у претходно дефинисаним подручјима.