Посебна ГКЛ за ВОЋАРСТВО

Посебна ГКЛ за ВОЋАРСТВО

Посебна ГКЛ за ВОЋАРСТВО Физичка и правна лица која су уписана у регистар надлежних органа која се баве узгојем воћарских култура УсловиНамјена: набавка основних, обртних средстава и рефинансирањеИзнос: од 30.000,00 – 250.000,00 КМРок на који се одобрава: до 10...
Посебна ГКЛ за ВОЋАРСТВО

Посебна ГКЛ за ПОЧЕТНИ БИЗНИС

Посебна ГКЛ за ПОЧЕТНИ БИЗНИС Предузетници и правна лица која обављају регистровану дјелатност не дуже од двије године од дана подношења захтјева за кредит УсловиНамјена: набавка основних, обртних средстава и рефинансирање Износ: од 10.000,00-100.000,00 КМРок на који...