Гарантна линија за предузетнике

Предузетници који обављају регистровану дјелатност у циљу стицања добити.

Услови

  • Износ гаранције до 1.000.000 КМ
  • Период отплате утврђује се у складу са одлуком банке или друге финансијске организације за сваки појединачни пласман
  • Грејс период  утврђује се у складу са одлуком банке
  • Потребна документација уз захтјев за гаранцију – прихвата се у цијелости документација која је прописана процедурама финансијског посредника, уз задржавање права да Гарантни фонд РС тражи додатне документе од клијента уколико би сматрао да је то неопходно.

Документи

Захтјев за гаранцију можете преузети овдје.
Захтјев за писмо намјере можете преузети овдје.
Изјаву о повезаним лицима можете преузети овдје.
Калкулатор гаранција можете погледати овдје.

Задовољни клијенти

Укупан број гаранција

Укупан износ гаранција

Контакт особе:

Игор Тодоровић

Радана Гладовић