Гарантна линија за реализацију средстава из Фонда Партнер Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

породична пољопривредна газдинства (некомерцијална или комерцијална), предузетници, привредна друштва и акционарска друштва из области пољопривреде, пољопривредне задруге, други пословни субјекти за обављање дјелатности пољопривреде и прехрамбене индустрије, који су уписани у регистар подстицајних средстава

Услови

  • корисници -породична пољопривредна газдинства (некомерцијална или комерцијална), предузетници, привредна друштва и акционарска друштва из области пољопривреде, пољопривредне задруге, други пословни субјекти за обављање дјелатности пољопривреде и прехрамбене индустрије, који су уписани у регистар подстицајних средстава
  • намјена – набавка основних и обртних средстава
  • износ гаранције – до 50,00 % одобрених средстава или у апсолутном износу максимално до 150.000,00 КМ
  • каматна стопа – фиксна 4,00 % годишње
  • рок важења гаранције – до 6 година
  • трошкови обраде захтјева – нема обрачуна и наплате трошкова обраде
  • потребна документација уз захтјев за гаранцију – прихвата се у цјелости документација која је прописана процедурама финансијског посредника, уз задржавање права да Гарантни фонд Републике Српске тражи додатне документе од клијента уколико буде сматрао да је то неопходно

Услови обезбјеђења:

  • личне мјенице
  • инструменти обезбјеђења које узима финансијски посредник

Стопа премије за ризик:

% гарантованог износа кредита стопа премије за ризик
40,00 – 50,00 1,00
35,00 – 39,99 0,95
30,00 – 34,99 0,90
25,00 –  29,99 0.85
20,00 – 24,99 0.80
15,00 – 19,99 0.75
до 14,99 0.70

Задовољни клијенти

Укупан број гаранција

Укупан износ гаранција

Контакт особе:

Игор Тодоровић

Радана Гладовић