Након што је пандемија вируса корона у потпуности парализовала свијет и зауставила уобичајен ток живота и пословних активности, скоро двије године касније сусрећемо са економских посљедицама и отежаним околностима за пословање свих привредих субјекта на тржишту. Узимајући у обзир глобални карактер пандемије, њени ефекти се рефлектују на све привреднике у ланцу стварања вриједности и дистрибуције производа или услуга. У таквим околностима, од изузетне важности је добра сарадња институција и финансијског сектора у циљу што ефикаснијег опоравка локалне привреде од посљедица пандемије.

На радном састанаку који је одржан у уторак 9. новембра у Бањој Луци, представници Грантног фонда Републике Српске и UniCredit Bank Бања Лука разговарали су о могућим модалитетима наставка сарадње у будућности, као и додатним заједничким активностима које могу бити од значаја за привреднике у процесу превазилажења посљедица које пандемије има на њихово пословање.

Подсјећамо, UniCredit Bank Бања Лука је у јулу 2020. године потписала споразум о гарантовању са Гарантним фондом Републике Српске, у оквиру Владиног програма подршке привредницима, малим и средњим предузећима, у процесу ублажавања посљедица пандемије, с циљем лакшег обезбјеђивања средстава ликвидности и набавке нових технологија. Од потписивања споразума до данас, UniCredit Bank Бања Лука кроз овај програм подржала је преко 50 клијената, малих и средњих предузећа, са укупним износом од преко 6 милиона КМ пласираних кредитних средстава. Додатно, сарадња ове двије институције проширена је потписивањем Уговора о гарантовању портфолија кредита којим је омогућена додатна подршка и гаранција привредним субјектима у процесу обезбјеђивања средстава за финансирања основне дјелатности, те ликвидности основних и обртних средстава.

Предсједник Управе UniCredit Bank Бања Лука, Гордан Пехар, овим поводом рекао је: „Узимајући у обзир нашу досадашњу добру сарадњу са Владом Републике Српске и Гарантним фондом Републике Српске, изузетно нам је драго да и овај пут имамо прилику да будемо партнери и учествујемо у процесу ублажавања посљедица пандемије за локалну економију, као и да пружимо додатну подршку клијентима кроз гаранције обезбијеђене новим Уговором о гарантовању портфолија кредита. UniCredit Bank Бања Лука се залаже да у сваком тренутку буде дио рјешења и стварни економски партнер у локалној заједници, те да пружи подршку клијентима како на путу опоравка, тако и на путу развоја њиховог пословања. У овако изазовним временима, важно је да здравље и сигурност ставимо на прво мјесто, али и да увијек будемо у служби наших клијената и заједнице, те да увијек чинимо праву ствар.”

Гарантни фонд Републике Српске у 2020. години је имао раст пословања који је настао из повећане потребе предузетника и привредних друштава за финансијским средствима која су им била неопходна за наставак пословања. Пословање Фонда се заснива на издавању гаранција за дјелимично обезбјеђење поврата кредитних средстава која привредници користе код пословних банака. Фонд одобрава гаранције за дјелимично обезбјеђење поврата кредита како би са банкама подијелио ризик финансирања и самим тим омогућио да банке брже, једноставније, флексибилније и под повољнијим условима одобравају кредите.

Радивоја Крчмар, директор Гарантног фонда Републике Српске овим поводом истакао је :

„У оквиру свог пословања Фонд има могућност издавања гаранција из Гарантног програма, а које Фонд издаје у име и рачун Владе Републике Српке. С циљем ублажавања посљедица пандемије на пословање привредних субјеката, у име и за рачун Владе Републике Српске Фонд је потписао Уговоре са пословним банкама и микрокредитним организацијама за подршку пласманима кредита у износу од 168.000.000 КМ и преузео гарантовање за поврат 70% сваког појединачног кредита. За издате гаранције из Гарантног програма Фонд не наплаћује премије за гаранције те је на тај начин омогућио ниже трошкове финансирања свим корисницима гарантованих кредита.

Гарантни фонд Републике Српске са УниЦредит Банк Бања Лука годинама има успјешну сарадњу коју смо ове године проширили и потписивањем Уговора о гарантовању портфолија кредита, те на тај начин заједно смо омогућили свим потенцијалним клијентима, којима је потребно додатно обезбјеђење кредита, да брже дођу до потребних финансијских средстава и самим тим да брже реализују своје планове пословања.“

UniCredit Bank Бања Лука још једном позива привреднике, мала и средња предузећа, клијенте банке да искористе погодности обезбијеђене споразумима са Гарантним фондом Републике Српске и обезбиједе потребна финансијска средства за наставак или повећање пословања.

Извор: https://banjaluka.net/garantni-fond-republike-srpske-i-unicredit-bank-banja-luka-kontinuirana-saradnja-institucija-i-finansijskog-sektora-kljucna-za-oporavak-privrede-od-posljedica-pandemije/