Закључно са јуном 2021. године, са гаранцијама Гарантног програма пласирано је 30 милиона марака кредита предузетницима, те микро, малим и средњим привредним друштвима у 36 општина Републике Српске, а узимајући у обзир мјесечне стопе раста, очекује се да ће до краја године бити пласирано 100 милиона кредитних средстава, рекла је за Бањалука.нет Радана Гладовић, виши сарадник за управљање ризицима Гарантног фонда Републике Српске.

Он је додала да се успостављање Гарантног програма Владе Републике Српске из тог разлога показало као правовремен и квалитетан одговор на пандемију вируса COVID-19.

“Посматрајући протеклих 10 мјесеци колико Програм траје, општи закључак је да је ово једна од најзначајнијих мјера подршке привредницима који су се суочили са тешкоћама у пословању током претходне и текуће године”, казала је Гладовићева и додала да је узимајући у обзир ригидност банака у условима било какве кризе, јасно колики је значај олакшаног приступа финансијским средствима, не само за краткорочну ликвидност, већ и за дугорочни раст и развој фирми и цјелокупне привреде.

“Гарантни програм не само да је олакшао приступ финансијским средствима за привреднике, него је омогућио и бржу процедуру одобравања кредита и повољније услове у односу на стандардне услове кредитирања од стране банака, а све то без додатног трошка за клијенте”, истиче.Поред управљања Гарантним програмом и посредовања између банака и Владе Републике Српске, као организатора Програма, Фонд континуирано ради на увођењу нових производа и унапређењу пословних процеса.

“Све то уз обављање редовне активности која је током 2021. године такође доживјела примјетан раст, је још једна потврда значаја и улогу Гарантног фонда на тржишту Републике Српске. Користећи позитивно искуство стечено током провођења Гарантног програма, који има привремени карактер и завршава се крајем године, Гарантни фонд је од почетка године радио на развијању новог производа- гаранције на портфељ кредита, који ће врло брзо постати стандардни производ и дио редовне активности Фонда”, најавила је Радана Гладовић.

Она је појаснила да се досадашње пословање Фонда базирало на издавању појединачних гаранција, по принципу један кредит-једна гаранција, док је сада омогућено издавање портфолио гаранције, по истом принципу на којем функционише и Гарантни програм.

“Овај производ носи бројне предности за клијенте, као што су једноставнију процедуру одобравања и повољније услове, при чему трошак гаранције у цјелости сноси банка. Потписивање Уговора о гарантовању кредитног портфеља са банкама је у завршној фази, а на овај начин је планиран пласман додатних 50 милиона КМ кредита до краја године”, додаје.

Одређене банке на домаћем тржишту већ имају искуство у кориштењу портфолио гаранција издатих од Европског инвестиционог фонда и других међународних институција, а ово је први пут да се на тржишту Босне и Херцеговине појављује овај инструмент, који је издала домаћа институција.

“Гарантни фонд је на овај начин показао да не заостаје за земљама региона и Европске уније у погледу примјене нових финансијских инструмената подршке привреди, те да се успјешно прилагођава новонасталим условима на тржишту”, закључује Радана Гладовић.

Извор: https://banjaluka.net/gladovic-garantni-program-pravovremen-i-kvalitetan-odgovor-na-pandemiju-virusa-covid-19/