Одобрени су први кредити који се реализују посредством Гарантног фонда Републике Српске, у којима је Република Српска гарант до 70 одсто износа главнице код комерцијалних банака и микрокредитних организација.
Тиме је Гарантни програм, који има за циљ олакшан приступ финансијским средствима пословним субјектима и предузетницима погођеним негативним посљедицама пандемије вируса корона, у потпуности заживио, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске.

Као дио пакета фискалних и других мјера које су предузете с циљем стабилизације пословања привредних субјеката и очувања радних мјеста, Влада Републике Српске усвојила је 2. јула одлуку о Гарантном програму.

Гаранцијама, издатим у складу са овом одлуком, обезбјеђују се нови кредити финансијских организација одобрени за намјену финансирања ликвидности и обртних средстава и инвестиционих трошкова. Ријеч је о портфолио гаранцијама које у име и за рачун Републике Српске издаје Гарантни фонд посредством финансијских институција са којима је склопљен уговор путем издавања гаранција.

У овом програму учествује 11 банака и микрокредитних организација које су испуниле услове из јавног позива. Тим условима се између осталог подразумијевају ниже каматне стопе у односу на каматне ступе стандардних кредита које банке и микрокредитне организације нуде клијентима без гаранције гарантног програма, уз грејс период од три до 12 мјесеци, са роком отплате до четири године.

Банке самостално одређују каматне стопе и врше процјену испуњености услова клијената за добијање кредита гарантованих из Гарантног програма. Ове гаранције одобравају се без наплате трошкова тј. премије за гаранцију коју у оквиру Гарантног програма обезбјеђује Република Српска.

Осим подршке привреди у погледу повољнијих кредита и гаранције Републике Српске за враћање у случају закашњења, сет мјера Владе за бржи опоравк привреде и ублажавање штетних посљедица пандемије, обухватао је и измјене правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима Инвестиционо развојне банке Републике Српске.

Овом одлуком, која је ступила на снагу 31. марта, смањена је излазна каматна стопа за кредите привреди на 0,5 одсто процентних поена. Одлуком Владе су уведене привремене мјере које се односе на одлагање плаћања за кориснике физичка лица којима су средства пласирана путем финансијских посредника или директно из фондова којима управља та институција, омогућен је мораторијум на отплату главнице и камате, те кориштење грејс периода од три до шест мјесеци за сва правна и физичка лица.

Сет мјера је обухватио и финансијски сектор, а Агенција за банкарство Републике Српске је усвојила одлуку о привременим мјерама које се односе на банке и микрокредитне организације којом је уведена могућност стављања мораторујума на отплату главнице и камате кредита за клијенте директно или индиректно погођене негативним ефектима пандемије, а на период од најдуже шест мјесеци, саопштено је из Министарства финансија.

Извор: atvbl