Министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић и директор Гарантног фонда РС Радивоја Крчмар данас су са сарадницима, одржали састанак на коме су разматране могућности проширења сарадње с циљем ефикасније подршке привредницима Републике Српске.

Закључено је да ће се сарадња у 2023. одвијати кроз активно учешће и подршку министарства у дефинисању критерија за наставак провођења гарантног програма подршке привреди као и у заједничком дефинисању праваца за раст и развој пословања Фонда како би се већем броју пословних субјеката омогућио приступ потребним финансијским средствима у наредном периоду.

Детаљније на:https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5.aspx