Гарантни фонд Републике Српске проширио је сарадњу са ProCredit Bank д.д. Сарајево потписивањем Уговора о гарантовању кредитног портфеља, а који ће за намјену имати финансирање пројеката за унапређење енергетске ефикасности производних и пословних објеката, набавке пољопривредне и друге механизације на хибридни или електрични погон, пољопривредне прикључне механизације за интегралну биљну производњу, прикључних машина уа обраду земљишта у једном проходу, опреме за гријање и хлађење (геотермалне пумпе и др.), смањење зависности од фосилних горива (набавка хибридних или електричних возила и др.), повећање обновљивих извора енергије (изградња солораних електрана, биогасних постројења, постројења за биомасу и др.), изградње система за управљање отпадом, као и других намјена из области смањења глобалног загријевања и заштите животне средите.