ProCredit банка и Гарантни Фонд Републике Српске (ГФРС) су потписали уговор о гарантним линијама у вриједности 40 милиона КМ за финансирање микро, малих и средњих предузећа (ММСП), те за инвестиције у обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност.Примарни фокус ових линија је опоравак привредних субјеката и помоћ привредницима да превазиђу економске изазове, али и унаприједе своје пословање кроз улагања у енергетски ефикасна рјешења и кориштење напреднијих зелених технологија.

ProCredit банка овим потписивањем гарантних линија наставља своју примарну мисију да привредницима не само олакша пословање у изазовним временима, него и пружи подстрек за раст и развој у будућности кроз врло конкретне финансијске инструменте.

Гарантна линија за финансирање ММСП
Гарантна линија је доступна од новембра 2021. године и представља наставак успјешне сарадње ProCredit банке и Гарантног фонда РС започете још давне 2016. године потписивањем Уговора о пословно техничкој-сарадњи.

Нови уговор такођер представља и њен наставак и повећање доступних средстава на износ од 20 милиона, у сврху финансирања основне дјелатности и то за ликвидност, обртна и стална средства, уз рокове отплате кредита дуже од 12 мјесеци.

Ради се о подршци у виду инвестиционих кредита, гдје су износи пласмана и мјесечне отплате прилагођене платежној способности клијената. Овај програм је осмишљен како би олакшао приступ финансијским средствима за привредне субјекте путем издавања гаранције за обезбјеђење потраживања по кредиту који је одобрен од стране банке. Како би додатно подржала привреднике у превазилажењу економслих изазова, битно је нагласити и то да ProCredit банка сноси трошкове издавања гаранције.

Гарантна линија за обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност
Вриједност ове гарантне линије такођер износи 20 милиона КМ, а сврха је обезбјеђење финансијских средстава за пројекте смањења емисије ЦО2, као и активан допринос смањењу глобалног загријавања. Привредни субјекти могу аплицирати за финансирање пројеката за намјене унапређења енергетске ефикасности производних и пословних објеката, набавке пољопривредне и друге механизације на хибридни или електрични погон.

Кредитна линија служи и као подршка пољопривредницима за набавку пољопривредне прикључне механизације за интегралну биљну производњу или прикључних машина за обраду земљишта у једном проходу.

Такођер, прихватљива активност је куповина опреме за гријање и хлађење, попут геотермалних пумпи, смањење зависности од фосилних горива попут набавке хибридних или електричних возила, те повећање улагања у обновљиве изворе енергије, првенствено изградњу соларних електрана, биогасних постројења, постројења за биомасу и слично.

Изградња система за управљање отпадом је такођер на попису инвестиција које се квалификују за ову гарантну линију, као и све друге намјене из области смањења глобалног загријавања и заштите животне средине. Максимална рочност кредита је до 10 година, односно 120 мјесеци, уз граце период од 24 мјесеца искључиво за стална средства. Покривеност пласмана је до 50% износа главнице, а ради се о ануитетним кредитима.

Крајњи датум до којег вриједи овај фонд је 20.02.2025. Имајући у виду да постоји велики интерес за улагање у енергетски ефикасна рјешења и обновљиве изворе енергија, те да значајан број тих компанија има изазов да обезбиједе адекватан колатерал као покриће кредита, у ProCredit банци сматрају да ће ова гарантна линија пронаћи широку примјену и да ће сва предвиђена средства бити искориштена до крајњег датума подршке.

Гарантни фонд РС
„Потписивањем Уговора о гарантовању портфеља кредита проширујемо сарадњу са ProCredit банком у 2023. години. На овај начин ћемо допринијети да банка једноставније, брже и по повољнијим условима одобрава кредите привредницима, јер ризик поврата средстава дијели са Гарантним фондом. Са ProCredit Банк имамо дугогодишњу сарадњу коју оцјењујемо веома успјешном. Сматрамо да ћемо у наредним годинама исту проширивати како бисмо створили повољнији амбијент на финансијском тржишту те јачу институционалну подршку за раст и развој привреде“, изјавио је директор Гарантног фонда, Радивоје Крчмар, поводом потписивања новог уговора.

Континуирана подршка привредницима у БиХ
Из ProCredit банке поручују да су свјесни кључне улоге коју ММСП сектор игра у економском расту и развоју земље.

„Одлучни смо да подржимо ове виталне сегменте наше економије и пружимо им свеобухватна и прилагођена рјешења која ће им омогућити даљњи напредак. Наша мисија је да пружимо квалитетне финансијске производе и услуге, али исто тако и да будемо поуздан партнер и савјетник на путу према успјеху. Вјерујемо да ће наша подршка ММСП сектору кроз ове гарантне линије допринијети јачању пословних могућности, стварању нових радних мјеста и укупном економском просперитету“, рекао је поводом потписивања уговора о гарантним линијама са ГФРС Амир Салкановић, предсједник Управе ПроЦредит банке.

Извор: https://www.capital.ba/procredit-banka-i-garantni-fond-rs-osigurano-40-miliona-km-za-razvoj-poslovanja-i-energetsku-tranziciju-preduzeca/