Министарство финансија Републике Српске је посредством Бањалучке берзе првог дана аукције 40. емисије обвезница продало 141.670 петогодишњих обвезница Републике Српске, уз ефективну каматну стопу од 3%. Укупна вриједност пристиглих понуда износила је 150,7 милиона, а аукција се наставља и сутра.

За разлику од трезорских записа код којих аукције почињу и завршавају у току истог дана, одлукама о емисији и јавним позивима за упис и уплату обвезница дефинисано је да упис обвезница траје два дана. При томе, аукција обвезница се обавља првог дана када се формира јединствена равотежна цијена и врши унос продајног налога Министарства финансија. Министарство финансија има право да прихвати понуду у цјелини, дјелимично или да одбије све понуде за куповину у зависности од прихватљивости понуђене цијене. Уколико се у току првог дана не реализује цјелокупна понуђена количина по јединственој равнотежној цијени, инвеститорима се оставља могућност да другог дана уписа по тој цијени инвестирају додатне износе средстава. 

Подаци Бањалучке берзе:

Датум аукције14.04.2020.
Број понуђених обвезница300.000
Номинална вриједност обвезнице1.000,00
Рок доспијећа (године)5
Отплата главницепо доспијећу
Купонска камата2,00%
Исплата камате годишње
Број продатих обвезница141.670
Успјешност емисије47,22%
Продајна цијена95,41%
Ефективна каматна стопа3,00%
Укупна продајна вриједност обвезница135.167.347,00
Укупна вриједност пристиглих понуда150.698.799,90
Датум уплате / регистрације16.04.2020.
Ознака у јавној понудиРСБД-О19
Највиша понуђена цијена уз каматну стопуцијена 100,01% / камата 2,00%
Најнижа понуђена цијена уз каматну стопуцијена 89,22% / камата 4,45%