У посљедња четири мјесеца око стотину привредника задужило се путем Гарантног фонда. На такве кредите Влада Републике Српске у име микро, малих и средњих предузећа издаје гаранцију до 70 одсто главнице комерцијалним банкама. То је значајна помоћ оним чије је пословање угрожено пандемијом, кажу привредници, јер им омогућава задуживање у већем износу уз повољну камату.

Гарантни фонд Републике Српске од октобра прошле године побољшао је услове за давање гаранција на кредите као помоћ предузећима за ублажавање посљедица пандемије. Између осталог, повећан је укупан износ кредита за који се гарантује, као и године отплате.

Ако нека банка прије краја ове године одобри већи укупни износ кредита од оног колико су се обавезали, анексом уговора са Гарантним фондом биће им дозвољено да повећају лимит. Просјечан износ кредита који су предузећа дизала путем Гарантног фонда је око 100.000 марака, а 101 предузеће од октобра до краја јануара је на овај начин дигло кредит у Републици Српској.

Гарантни фонд прошле године потписао је уговоре са девет банака и двије микрокредитне организације за гаранције на кредите привредника за ублажавање посљедица пандемије.

Општирније у прилогу: https://www.youtube.com/watch?v=bVzW45VQt_c&feature=youtu.be