Generalna sekretarka Evropske asocijacije garantnih društava – AECM, g-đa Katrin Sturm, posjetila je 24. februara Garantni fond Republike Srpske.

Tokom posjete održan je sastanak g-đe Sturm sa članovima Uprave Garantnog fonda Republike Srpske, a istom su prisustvovali i g-din Siniša Kurteš, predsjednik Nadzornog odbora Fonda, te g-đa Snježana Rudić, pomoćnik ministra finansija, resor za finansijski sistem u Vladi Republike Srpske. Tokom sastanka g-đa Sturm je prenijela iskustvo funkcionisanja drugih garantnih društava koji su članovi AECM, a istovremeno su razmatrane mogućnosti i prednosti koje pruža članstvo Garantnog fonda Republike Srpske u Evropskoj asocijacije garantnih društava.

G-đa Sturm je istakla da će članstvo Garantnog fonda Republike Srpske u Evropskoj asocijaciji garantnih društava pospješiti privredni razvoj, a malim i srednjim preduzećima biće olakšan pristup novcu evropskih fondova, evropskom tržištu i privrednoj legislativi Evrope.
garantni fond rs (6)-1
Direktor Garantnog fonda Republike Srpske, g-din Radivoja Krčmar, je istakao da je značajno što je Garantni fond Republike Srpske prvi sa prostora BiH postao član ove eminentne međunarodne asocijacije koja je osnovana 1992. godine u Briselu, a koja danas okuplja preko 40 članova, većinom iz zemalja članica Evropske unije. Istaknuto je uvjerenje da će pozitivna iskustva drugih članica AECM pospješiti rad Garantnog fonda Republike Srpske.