Дана 05.05.2016.године, Гарантни фонд Републике Српске и општина Козарска Дубица су потписали Протокол о сарадњи. Протокол су потписали начелник Козарске Дубице, господин Миле Злојутро и господин Радивоја Крчмар, директор Гарантног фонда. Скупу су присуствовали представници комерцијалних банака, предузетници, представници Гарантног фонда.

Протоколом је предвиђена стална сарадња и размјена информација између потписника, те координација заједничких активности ради остварења дефинисаних циљева.

Неки од циљева су:
– подршка провођењу мјера индустријске производње и реструктуирање исте,
– подршка за унапређивање пољопривредне производње,
– подршка разним облицима туризма на подручју општине,
– подршка програмима развоја малих и средњих предузећа и предузетника који су у функцији запошљавања и самозапошљавања незапослених лица,
– стабилизација и унапређење модела финансирања предузетника кроз подршку пласманима ИРБ РС, Партнер фонда, Пројекта унапређивања животних услова на селу ( IFAD ),
– подршка реализацији програма Европске уније за развој малих и средњих предузећа (INNOVFIN, COSME и сл.)…

20160505_111559

Потписници ће припремити годишњи План активности за спровођење овог Протокола, те ће кроз размјену информација, промотивних материјала, организацијом заједничких догађаја и консултација настојати да остваре што боље резултате за обе стране.

Представници Гарантног фонда РС презентовали су рад и активности Фонда и одговарали на питања учесника скупа, која су се односила на сам рад Фонда и могућности које кроз своје активности Гарантни фонд РС пружа развоју предузетништва.