Дана 25.04.2016. године, Гарантни фонд Републике Српске и град Бијељина су потписали Протокол о сарадњи. Протокол су потписали градоначелник Бијељине, господин Мићо Мићић и господин Радивоја Крчмар, директор Гарантног фонда.

20160425_110706Протоколом је предвиђена стална сарадња и размјена информација између потписника, те организовање и координација заједничких активности ради остварења дефинисаних циљева.

Неки од циљева су: провођење мјера за унапређење индустријске и пољопривредне производње у граду Бијељини, подршка развоју различитих облика туризма, те подршка развоју кластера с циљем квалитетнијег наступа на тржишту.

Поред тога, потписници овог Протокола ће радити на пружању подршке пројектима за предузетнике, пројектима инвестирања у мале руралне капацитете на подручју града Бијељина, те стратешким пројектима развоја овог града.

Потписници ће организовати заједничке састанке, округле столове, консултације и семинаре, те континуирано размјењивати корисне информације и искуства како би што ефикасније остварили наведене циљеве.