Dana 27.06.2018. godine, direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar i načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica, potpisali su Protokol o saradnji.

Potpisivanju Protokola prisustvovao je zamjenik ministra inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Dragiša Delić kao i značajniji privrednici ove lokalne zajednice.

Načelnik ove opštine predstavio je dosadašnje rezultate administracije i privlačenju investicija te izrazio potrebu saradnje sa Garantnim fondom na nekoliko projekata.

Kao najznačajniji projekti za opštinu istaknuti su rješavanje pitanja kvalitetnog vodosnadbjevanja stanovnika ove lokalne zajednice te ostalim projektima koji će doprinijeti povećanju broja zaposlenih radnika u ovoj lokalnoj zajednici.

U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede ,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i lokalnom jedinicom za podršku razvoja poljoprivrede razgovarano je o realizaciji IFAD projekta kao i uloge Garantnog fonda Republike Srpske u obezbjeđenju dijela kreditnih zaduženja koja će se koristiti za ovu namjenu.

Direktor Garantnog fonda RS predstavio je rad fonda kao i spremnost za saradnju na razvoju poslovnih zona Podromanija,Bjelosavljevići,Nova Romanija Sokolac i Duga komerc te izrazio spremnost za podršku u revitalizaciji razvoja Centra za unapređenje poljoprivrede u brdsko planinskom području kao i spremnost za saradnju na svim drugim područjima i projektima koje ova lokalna zajednica navede u svojim planovima razvoja.