У временском периоду од 13. јуна до 16. јуна 2018. године у Варшави, Пољска, одржана је редовна годишња Генерална скупштина Европске асоцијације гарантних институција – АЕЦМ, чији је Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука пуноправни члан од 2014. године.

13. јуна одржан је састанак Глобалне мреже гарантних институција (GNGI), међународне мреже отворене за европске и неевропске гарантне организације.

GNGI је основана 2016. године током годишњег догађаја AECM-а у Порту, Португал, од стране једног броја организација из цијелог свијета.

Наредног дана конференције, одржано је затворено засједање Генералне скупштине, гдје су верификовани гласачка права чланица, изабран је нови одбор директора AECM-а, усвајани записници са прошле сједнице Генералне скупштине, усвајани Извјештаји предсједавајућег о прегледу активности и о презентацији резултата о „Годишњем истраживању о гарантним активностима и најновијим достигнућима“, те Извјештаји о пословању за претходну годину и буџету за наредну годину. На истој сједници донесена је и одлука о прихватању апликације за чланство у AECM: Finnvera из Финске, Kosovo Credit Guarantee Fund са Косова, mutualité des p.m.e. из Луксембурга, Municipal Guarantee Fund for Small and Medium-sized Enterprises Sofia (MGFSME) Бугарска и Européenne de Cautionnement (EDC) из Француске, тако да сада AECM броји укуpно 47 чланова.

Више од 200 учесника из више од 40 земaљa из Европе и свијета учествовало је у отвореном дијелу сједнице, који се фокусирао на олакшавању приступа средствима ЕУ фондова како за предузећа тако и за гарантне институције. О актуелним темама говорили су уважени говорници из Европске комисије, Европске инвестиционе банке и Европског инвестиционог фонда.

Наредног дана, 15.06.2018. године одржан је годишњи семинар АЕЦМ-а са темом „Гарантне шеме и њихов утицај на економски развој: мјерење њиховог утицаја на отварање нових радних мјеста, иновације и раст.“ У оквиру семинара организовано је 4 панела на којима су говорили угледни стручњаци из Европе и свијета.

Општи закључци јесу да су гарантне институције непрофитне организације, које много доприносе развоју привреде, пољопривреде, предузетништва и малих и средњих предузећа, како у развијеним привредама, тако и у неразвијеним и омогућавају лакши приступ финансијама за предузетнике и МСП. Такође доприносе већем броју запослених, али и развоју иновација и расту привредне активности.

Европска асоцијација гарантних институција има 47 организација чланица, које послују у 27 земаља ЕУ, као и из Босне и Херцеговине, Србије, Русије и Турске. Њени чланови су гарантне институције, мјешовите, приватне, као и јавне, које су или гарантни фондови или националне развојне институције. Сви они имају заједничку мисију пружања кредитних гаранција за мала и средња предузећа која имају економски оправдан пројекат, али не могу да обезбједе довољан колатерал.

На крају 2017. године, AECM чланице су имале укупан волумен гаранција у портфолиу од преко 125,6 милијарди ЕУР и издале укупно преко 74,2 милијардe ЕУР нових гаранција за МСП.

У незваничном дијелу Глобалне конференије разговарали смо са представницима више фондова, те смо са колегама из фондова из региона разговарали о организовању регионалне конференције гарантних институција у Бањој Луци, а своје присуство потврдили су нам и Bernhard Sagmeister, предсједник AECM-а и Katrin Sturm, генерални секретар AECM-а.