Dana 13.03.2019. održan je sastanak predstavnika Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske i Garantnog fonda Republike Srpske.

Direktor Garantnog fonda Republike Srpske je tom prilikom prestavio dalje planove,šanse i mogućnosti podrške Fonda razvoju preduzetništva te predložio  pravce saradnje sa ministarstvom.

Ministar privrede i preduzetništva g-in Vjekoslav Petričević je istakao da  Garantni fond Republike Srpske ima veoma bitnu ulogu u razvoju preduzetništva te da će se u narednom periodu intezivirati saradnja  ministarstva i fonda s ciljem pronalaska efikasnijih rješenja podrške privrednom rastu i razvoju kroz brži i fleksibilniji pristup finansijskim sredstvima  privrednicima kojima su ista potrebna ,a uz podršku Garantnog fonda Republike Srpske.

Više o sastanku na: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/SastanakGarantniFond.aspx?fbclid=IwAR2_-p9157tpafSWPdxcW1LDcZsOyVHs7dxLsyXoiUZ5H_8PypwXk51lZuI