Konsultant IFAD-a (Međunarodni fond za agrarni razvoj) za Bosnu i Hercegovinu gdin Svandip Sinha sa revizorom gđom Sigrid Giencke i supervizorom gdinom Željkom Vaškom, te predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koji su zaduženi za implementaciju IFAD projekta na području Republike Srpske posjetili su Garantni fond RS 18.10.2016. godine. Cilj posjete je bio da se sagledaju mogućnosti Garantnog fonda RS  u podršci realizaciji ovog projekta.

img_1106

Predstavnici Garantnog fonda RS su upoznali  goste sa aktivnostima koje je Garantni fond RS do sada preduzeo kako bi se aktivno uključio u podršku realizaciji IFAD projekta. Nakon pojašnjenja načina na koji predstavnici Garantnog fonda RS vide ulogu Fonda u realizaciji IFAD projekta zaključeno je da su sve aktivnosti koje je Fond do sada preduzeo u skladu sa osnovnim principima realizacije IFAD projekta na području RS , te da postoje realne osnove da se Garantni fond RS svrsta u aktivnog i značajnog sudionika u realizaciji ovog projekta.

img_1105