Гарантни фонд Републике Српске у сарадњи са Подручном Привредном комором Источно Сарајево организовао је на Палама округли сто на тему: Подршка Гарантног фонда Републике Српске развоју предузетништва на подручју које покрива Подручна привредна комора Источно Сарајево.
Скупу су се обратили г-ђа Винка Мићић директор Подручне привредне коморе Источно Сарајево и  г-дин Радивоја Крчмар директор Гарантног фонда РС.
У презентацији Гарантног фонда објашњени су основни принципи функционисања Гарантног Фонда који  пружа подршку развоју предузетништва кроз олакшавање приступа финансијским средствима потребним за обављање пословних дјелатности предузетника кроз осигурање недостајућих инструмената обезбјеђења за тражена кредитна средства.
Привредницима је представљено је 6 гарантно кредитних линија и објашњен начин на који могу доћи до гаранције Гарантног фонда.

Представници Инвестиционо развојне банке појаснили су кроз које кредитне линије банка пружа финансијску подршку развојним пројектима у РС са посебним освртом на  следеће кредитне  линије :

•    Кредите за почетне пословне активности
•    Кредите за микробизнис у пољопривреди
•    Кредите за пољопривреду
•    Кредите за предузетнике и предузећа
•    Стамбене кредите
•    Кредите за МСП (EAF)
•    Зајмове за запошљавање демобилисаних бораца
•    Грантове зa приoритeтне рaзвojне прojeкте у општинама РС
•    Подршку емисијама ХОВ
•    Међународне пројекте
•    Техничку помоћ јединицама локалне самоуправе
•    Финансијску подршку ЕУ

Затим је наглашено да је Инвестиционо-развојна банка Републике Српске смањила излазну каматну стопу према финансијским посредницима за 0,5 процентних поена, и тиме је за исти износ смањена излазна каматна стопа према крајњим корисницима.
Привреднике је поздравила и представница Комерцијалне банке.

Након презентације представници Гарантног фонда  и ИРБ-а, одговарали су на питања привредника и изразили спремност на сваки вид будуће сарадње у сврху подршке расту и развоју привреде и пословних дјелатности.

nova 1