У временском периоду од 12. јуна до 15. јуна 2019. године у Антверпену, Белгија, одржана је редовна годишња Генерална скупштина Европске асоцијације гарантних институција – АЕЦМ, чији је Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука пуноправни члан од 2014. године.
12. јуна одржан је састанак Глобалне мреже гарантних институција (ГНГИ), међународне мреже отворене за европске и неевропске гарантне организације.
ГНГИ је основана 2016. године током годишњег догађаја АЕЦМ-а у Порту, Португал, од стране једног броја организација из цијелог свијета.
Наредног дана конференције, одржано је затворено засједање Генералне скупштине, гдје су верификовани гласачка права чланица, усвајани записници са прошле сједнице Генералне скупштине, усвајани Извјештаји предсједавајућег о прегледу активности и о презентацији резултата о „Годишњем истраживању о гарантним активностима и најновијим достигнућима“, те Извјештаји о пословању за претходну годину и буџету за наредну годину. На истој сједници донесена је и одлука о прихватању апликације за чланство у АЕЦМ- у два гаранцијаска фонда, један из Грчке и један из Азербејџана, тако да сада АЕЦМ броји укупно 48 чланова.
Више од 200 учесника из више од 40 земаља из Европе и свијета учествовало је у отвореном дијелу сједнице, који се фокусирао на олакшавању приступа финансијским средствима за мала и средња предузећа. О актуелним темама говорили су уважени говорници из Европске комисије, Европске инвестиционе банке и Европског инвестиционог фонда.
Наредног дана, 14.06.2019. године одржан је годишњи семинар АЕЦМ-а са темом “Нове технологије: Дигитализација и њен утицај на пословање гарантних фондова“ .У оквиру семинара организовано је 3 панела на којима су говорили угледни стручњаци из Европе и свијета.
Општи закључци јесу да су гарантне институције непрофитне организације које прате савремене трендове те кроз своје пословање много доприносе развоју привреде, пољопривреде, предузетништва и малих и средњих предузећа, како у развијеним привредама, тако и у неразвијеним и омогућавају лакши приступ финансијама за предузетнике и МСП. Такође доприносе већем броју запослених, али и развоју иновација и расту привредне активности.
Европска асоцијација гарантних институција има 48 организација чланица, које послују у 29 земаља ЕУ, као и из Босне и Херцеговине, Србије, Русије и Турске. Њени чланови су гарантне институције, мјешовите, приватне, као и јавне, које су или гарантни фондови или националне развојне институције. Сви они имају заједничку мисију пружања кредитних гаранција за мала и средња предузећа која имају економски оправдан пројекат, али не могу да обезбједе довољан колатерал.
На крају 2018. године, АЕЦМ чланице су имале укупан волумен гаранција у портфолиу од преко 124,9 милијарди ЕУР и издале укупно преко 45,1 милијарде ЕУР нових гаранција за МСП.

Као и претходних година имали смо бројне састанке, како са фондовима из региона, тако и са оним из ширег окружења. Размјењивали смо искуства и стекли нова сазнања, која ћемо примијенити и у пракси након усвајања новог Закона о Гарантном фонду РС.

Планирано је одржавање још једног састанка до краја године са фондовома из региона, којем ће присуствовати и Генерални секретар АЕЦМ.

Наредна Генерална скупштина одржаће се у Дубровнику, гдје ће и Гарантни фонд Републике Српске имати говорника на неком од панела.