U periodu od 29.05. do 30.05.2018. godine, u hotelu „Kardijal“, Banja Vrućica, u Tesliću održana je Konferencija na temu „Unapređenje energetske efikasnosti u lokalnim zajednicama“. Konferenciju su oranizovali Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, u saradnji sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.
Cilj konferencije je da se razmjene iskustva i otvori diskusija o raspoloživim modelima finansiranja projekata za unapređenje energetske efikasnosti u lokalnim zajednicama, kao i da se razmotre pravne, finansijske i druge prepreke za ostvarivanje značajnijeg napretka u ovoj oblasti.
Konferenciju je otvorio Miloš Jokić, pomoćnik ministra za koordinaciju projekata i razvoj.
Direktor Garantnog fonda Republike Srpske g-in Radivoja Krčmar učestvovao je u panel diskusiji na temu „Finansiranje projekata energetske efikasnosti u stambenom sektoru“. Panel diskusiji učestvovali su i: Srđan Todorović-Fond za zaštitu životne sredine;Romano Pehar-Evropska banka za obnovu i razvoj; Siniša Kurteš- Grad Banjaluka; Dejan Vukosavljević-Nova banka a.d. Banjaluka; Andrijana Jovanović-Komisija za javno-privatno partnerstvo Srbije;Zoran Stipanović, S-energize.
Direktor Garantnog fonda je istakao dosadašnja iskustva Fonda u podršci ovih projekata, te izrazio spremnost da se kroz posebne garantne linije pruži podrška jednostavnijem i bržem finansiranju projekata energetske efikasnosti.