У организацији Центра за развој друштвеног предузетништва „Глобус“ 30.05.2018. је одржана Конференција „Социјално предузетништво-изазови и могућности развоја“.
Одржана је у Социјално-едукативном центру Бањалука. Циљ конференције је представљање резултата пројекта „Подстицање социјалног предузетништва у БиХ“ којег проводи ЦДП „Глобус“ уз подршку Амбасаде Краљевине Холандије у БиХ и залагање за увођење нових мјера подршке, кроз размјену информација и искустава са представницима надлежних институција, невладиних организација и социјалних предузећа.
Конференцији су присуствовали представници релевантних институција и организација које се баве питањима социјалног предузетништва.

Такође представљени су и фимови о социјалном предузетништву, први овог типа у БиХ , који су инспирисани аутентичним пословним причама у области социјалног предузетништва.Резултати пројекта:
1. Дефинисање и представљење конкретне мјере за развој социјалног предузетништва;
2. Проширена и ојачана прва заговарачка платформа за развој социјалног предузетништва
„ Удружени можемо више“
3. Повећана свијест о значају социјалних предузећа и њиховим потенцијалима.

Гарантни фонд РС се такође одазвао позиву Центра „Глобус“ да учествује у разматрању даљих корака у пружању подршке социјалним предузећима.