U organizaciji Centra za razvoj društvenog preduzetništva „Globus“ 30.05.2018. je održana Konferencija „Socijalno preduzetništvo-izazovi i mogućnosti razvoja“.
Održana je u Socijalno-edukativnom centru Banjaluka. Cilj konferencije je predstavljanje rezultata projekta „Podsticanje socijalnog preduzetništva u BiH“ kojeg provodi CDP „Globus“ uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH i zalaganje za uvođenje novih mjera podrške, kroz razmjenu informacija i iskustava sa predstavnicima nadležnih institucija, nevladinih organizacija i socijalnih preduzeća.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija i organizacija koje se bave pitanjima socijalnog preduzetništva.

Takođe predstavljeni su i fimovi o socijalnom preduzetništvu, prvi ovog tipa u BiH , koji su inspirisani autentičnim poslovnim pričama u oblasti socijalnog preduzetništva.Rezultati projekta:
1. Definisanje i predstavljenje konkretne mjere za razvoj socijalnog preduzetništva;
2. Proširena i ojačana prva zagovaračka platforma za razvoj socijalnog preduzetništva
„ Udruženi možemo više“
3. Povećana svijest o značaju socijalnih preduzeća i njihovim potencijalima.

Garantni fond RS se takođe odazvao pozivu Centra „Globus“ da učestvuje u razmatranju daljih koraka u pružanju podrške socijalnim preduzećima.