U Budimpešti je trećeg i četvrtog oktobra 2013. godine održana Međunarodna konferencija o garantnim modelima u Evropi, na kojoj su prisustvovali predstavnici iz 20 evropskih zemalja, a učešće je uzeo i predstavnik Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka. Organizatori konferencije su bili mađarska Garantna fondacija za ruralne kredite – AVHGA i Evropska asocijacija zajedničkih garantnih društava – AECM.

Garantne modele u svojim zemljama su iznijeli predstavnici Mađarske, Njemačke, Italije, Poljske, Belgije, Hrvatske, Rumunije, Portugalije, Francuske i Austrije. Generalna ocjena je da su garantna društva uglavnom podržavala mala i srednja preduzeća, te poljoprivrednu djelatnost.

garantni-fond-rsD1

U Evropskoj uniji u toku je rasprava o reformi zajedničke agrarne politike. Postoji pritisak zemalja koje imaju razvijenu industriju da se smanjuju subvencije koje se bespovratno daju poljoprivredi, te da se u poljoprivredu sve više uvode tržišni kriterijumi poslovanja. Postoji saglasnost da poljoprivreda mora imati odgovarajuću državnu podršku, ali da ona u budućnosti više ide kroz povoljnije kredite i garantne modele podrške. Tako da će u budućnosti značaj garantnih fondova u EU biti znatno veći i očekuje se da će mnogo više kredita ići kroz te modele.

Evropski investicioni fond ima u planu da u periodu 2014.-2020. godine organizuje asocijaciju garantnih društava u zemljama Zapadnog Balkana (Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija i Albanija), a u okviru iste će biti predviđena određena novčana sredstva podrške iz fondava Evropske unije.