Дана 20.11.2014. године, у Новом Саду, Република Србија, у организацији Гаранцијског фонда АП Војводина и Фонда „Европски послови“ АП Војводина, одржана је међународна конференција „Јачање малих и средњих предузећа кроз гарантне шеме и ЕУ ЦОСМЕ програм“, а истој су присуствовали директор и извршни директор за правне и опште послове Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука

Учешће на конференцији су узели представници покрајинске извршне и законодавне власти, представници републичке власти – Министарство привреде, те представници Привредне коморе Републике Србије. Поред наведених, моделе учешћа гарантних шема у циљу јачања малих и средњих предузећа, су изнијели и представници банкарских и гарантних друштава из Аустрије, Мађарске, Италије, као и представници
Европске инвестиционе банке за западни Балкан, Европске банке за обнову и развој, те Америчке агенције за развој (УСАИД).

Међународна конференција је и замишљења тако да се чују искуства и улога земаља чланица ЕУ, у јачању малих и средњих предузећа кроз микрокредите и гарантне шеме. На конференцији је представљен програм за конкурентност малих и средњих предузећа 2014 – 2020 ЦОСМЕ. Циљ овог програма је јачање конкурентности и одрживости европских предузећа, подстицање предузетничке културе и унапређење оснивања и раста малих и средњих предузећа. Предвиђени буџет за имплементацију ЦОСМЕ програма за период од 2014. до 2020. године је 2,3 милијарде евра. Србија би до краја године требало да приступи програму ЦОСМЕ, а исти је отворен и за све остале земље у окружењу, па самим тим и за Републику Српску. Ово је прилика да се активно укључимо у овај програм, јер је

garantni-fond-rs-1-3

иницијално неопходно, да би се дио наведеног износа појавио у банкарском и гарантном сектору и био приступачан најширем слоју малих и средњих предузећа, да Влада закључи уговор који би се створио правни механизам за доступност издвојених средстава из ЦОСМЕ програма.

Исто тако, на маргинама конференције договорени су даљи кораци на јачању сарадње нашег Гарантног фонда Републике Српске са фондовима у окружењу, чији су представници такође били присутни, као што су ХАМАГ БИЦРО, Гаранцијске агенције и Агенције за развој Вараждинске жупаније, те са представницима домаћина, Гаранцијским фондом АП Војводина.