Dana 20.11.2014. godine, u Novom Sadu, Republika Srbija, u organizaciji Garancijskog fonda AP Vojvodina i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodina, održana je međunarodna konferencija „Jačanje malih i srednjih preduzeća kroz garantne šeme i EU COSME program“, a istoj su prisustvovali direktor i izvršni direktor za pravne i opšte poslove Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka

Učešće na konferenciji su uzeli predstavnici pokrajinske izvršne i zakonodavne vlasti, predstavnici republičke vlasti – Ministarstvo privrede, te predstavnici Privredne komore Republike Srbije. Pored navedenih, modele učešća garantnih šema u cilju jačanja malih i srednjih preduzeća, su iznijeli i predstavnici bankarskih i garantnih društava iz Austrije, Mađarske, Italije, kao i predstavnici
Evropske investicione banke za zapadni Balkan, Evropske banke za obnovu i razvoj, te Američke agencije za razvoj (USAID).

Međunarodna konferencija je i zamišljenja tako da se čuju iskustva i uloga zemalja članica EU, u jačanju malih i srednjih preduzeća kroz mikrokredite i garantne šeme. Na konferenciji je predstavljen program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća 2014 – 2020 COSME. Cilj ovog programa je jačanje konkurentnosti i održivosti evropskih preduzeća, podsticanje preduzetničke kulture i unapređenje osnivanja i rasta malih i srednjih preduzeća. Predviđeni budžet za implementaciju COSME programa za period od 2014. do 2020. godine je 2,3 milijarde evra. Srbija bi do kraja godine trebalo da pristupi programu COSME, a isti je otvoren i za sve ostale zemlje u okruženju, pa samim tim i za Republiku Srpsku. Ovo je prilika da se aktivno uključimo u ovaj program, jer je

garantni-fond-rs-1-3

inicijalno neophodno, da bi se dio navedenog iznosa pojavio u bankarskom i garantnom sektoru i bio pristupačan najširem sloju malih i srednjih preduzeća, da Vlada zaključi ugovor koji bi se stvorio pravni mehanizam za dostupnost izdvojenih sredstava iz COSME programa.

Isto tako, na marginama konferencije dogovoreni su dalji koraci na jačanju saradnje našeg Garantnog fonda Republike Srpske sa fondovima u okruženju, čiji su predstavnici takođe bili prisutni, kao što su HAMAG BICRO, Garancijske agencije i Agencije za razvoj Varaždinske županije, te sa predstavnicima domaćina, Garancijskim fondom AP Vojvodina.