Микрокредитно друштво ,,CREDIS“ а.д. Бања Лука и Гарантни фонд Републике Српске потписали су дана 25.10.2017. године уговор о пословно-техничкој сарадњи.
Предмет овог уговора о пословно-техничкој сарадњи је регулисање међусобних односа потписника Уговора у пословима одобравања гаранција по гарантно-кредитних линијама правним лицима са сједиштем у Републици Српској и физичким лицима и предузетницима са пребивалиштем у Републици Српској, те правним лицима са подручја Брчко Дистрикта БиХ која су у стопостотном власништву лица која су држављани Републике Српске и физичким лицима и предузетницима са подручја Брчко Дистрикта БиХ која су држављани Републике Српске.

МКД се обавезује да ће узимати у разматрање захтјеве за одобравање гарантно-кредитних линија за набавку основних и обртних средстава правним, физичким лицима и предузетницима који испуњавају следеће услове:
• Да су правна лица са сједиштем и физичка лица са пребивалиштем на територији Републике Српске;
• Да су правна лица са подручја Брчко Дистрикта БиХ која су у стопостотном власништву лица која су држављани Републике Српске и физичким лицима и предузетницима са подручја Брчко Дистрикта БиХ која су држављани Републике Српске;
• Да располаже перспективним пројекгом и планом инвестиције;
• Да задовољава остале услове предвиђене процедурама МКД

Циљ успостављања ове сарадње је унапређење рада и пословања обје институције, те улагање у развој шире друштвене заједице.