U vremenskom periodu od 31. maja do 3. juna 2017. godine, u Madridu, Kraljevina Španija, održana je redovna godišnja Generalna skupština Evropske asocijacije garantnih institucija – AECM, čija je punopravna članica i Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka od 2014. godine.

U organizaciji AECM-a, domaćina španskog CESGAR-a, Grupacije Svjetske banke i Finansijskog foruma za MSP održana je i Globalna konferencija garantnih institucija i obilježena 25. godišnjica AECM-a.

Više od 250 učesnika iz više od 40 zemalja, među kojima i predstavnici GFRS,  je učestvovalo u otvorenom dijelu sjednice, koji se 1. juna fokusirao na 25 godina udruženja, a zatim 2. juna otvorio globalnu diskusiju o osnovnim temama za garantne institucije i njihovoj ulozi u pružanju podrške privredama širom svijeta.

Na globalnoj konferenciji garantnih institucija održana su tri panela na kojima se razgovaralo o garancijama za start-up i kapital, procjeni dugoročne održivosti kreditno-garantnih institucija, i na kraju o načinu na koji garantne institucije rješavaju finansiranje specifičnih sektora, sa fokusom na poljoprivredu.

Opšti zaključci jesu da su garantne institucije neprofitne organizacije koje mnogo doprinose razvoju poljoprivrede i malih i srednjih preduzeća kako u razvijenim privredama, tako i u nerazvijenim i omogućavaju im lakši pristup finansijama.

Evropska asocijacija garantnih institucija ima 42 organizacije članice iz 26 zemalja EU, te iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Rusije i Turske. Svi oni imaju zajedničku misiju pružanja kreditnih garancija za mala i srednja preduzeća koja imaju ekonomski opravdan projekat, ali ne mogu da obezbijede dovoljan kolateral. Na kraju 2016. godine, AECM članice su imale ukupan portfolio garancija od preko 85 milijardi  evra  i izdale su preko 29 milijardi evra novih garancija za MSP.

U nezvaničnom dijelu Globalne konferencije predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske su razgovarali sa predstavnicima više fondova kako iz regiona, tako i iz cijele Evrope,  te su ostvareni kontakti sa Rumunskim ruralnim kreditno – garantnim fondom koji se bavi izdavanjem garancija isključivo u sektoru poljoprivrede, čija iskustva bi se mogla primijeniti i u našoj zemlji.

Sa ekspertima iz Francuske za program Evropske komisije i EIF-a – COSME, razgovarali smo o mogućnosti organizovanja savjetovanja u Banjaluci na temu pristupa sredstvima iz programa COSME i mogućnosti apliciranja za ovaj program, gdje bi kao govornici prisustvovali Bernhard Sagmeister, predsjednik AECM-a, Katrin Sturm, generalni sekretar AECM-a i Marie-Line Vincent, generalni sekretar SOCAMA.