Дана 05.12.2018. године, у Административном центру Владе РС је одржана  Конференција под називом „Како боље и како више подржати развој малих и средњих предузећа“. Организатори Конференције су Агенција за развој предузећа ЕДА и Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске уз подршку Шведске агенције за међународну сарадњу (СИДА) путем Амбасаде Шведске.

Конференцији је присуствовало преко 100 учесника, међу којима су били представници Владе Републике Српске, Владе Брчко дистрикта, Вијећа страних инвеститора у БиХ, међународних организација и пројеката  у БиХ, регионалних и локалних развојних агенција, начелници општина и градова у БиХ и њихови сарадници, као и директори предузећа и предузетници, те представници Гарантног фонда РС.

Три главне теме о којим се говорило на Конференцији су расположивост и квалитет радне снаге на тржишту, иновације и инвестиције, те женско предузетништво. Истакнута је потреба усклађивања домаћег законодавства са европским, те је представљен СБА (Small Business Act) оквир за развој малих и средњих предузећа чија је имплементација у току и који представља стратегијски оквир за развој предузетништва у Босни и Херцеговини.

На Конференцији је закључено да приватни сектор у БИХ чини свега 25% привреде и да тај проценат мора износити бар 50% као што је случај у већини развијених европских земаља. Потребно је наставити рад на подстицању предузетништва на свим нивоима власти, те стварати додатну вриједност кроз инвестиције и иновације које ће омогућити повећање плата и учинити запослење у приватном сектору атрактивнијим од запослења у јавном сектору , што тренутно није случај.