U skladu sa Protokolom o saradnji koji su Garantni fond i opština Brod potpisali krajem novembra prethodne godine, dana 18.02.2020. godine u Brodu je održan skup na kojem je po prvi put predstavljeno poslovanje Garantnog fonda. Prisutnim privrednicima sa teritorije opštine su se obratili i načelnik opštine g-din Ilija Jovičić, kao i direktor Garantnog fonda, g-din Radivoja Krčmar.

Gospodin Jovičić je izrazio zadovoljstvo što su predstavnici Fonda posjetili opštinu Brod jer će privrednici imati priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje im Fond nudi u pogledu lakšeg pristupa finansiranju.

Gospodin Krčmar je prisutne upoznao sa osnovama poslovanja Fonda, sa izmjenama Zakona koje su se desile u prethodnom periodu, kao i sa novim linijama sa MF bankom i Investiciono-razvojnom bankom u okviru koje će privrednici imati mogućnost da pribave finansijska sredstva za nabavku novih tehnologija pod izuzetno povoljnim uslovima.

Nakon uvodnog dijela i održane prezentacije, prisutni su imali priliku da postavljaju pitanja i steknu dodatne informacije u vezi sa postojećim garantnim linijama i načinima dobijanja garancije.

Održavanje prezentacije poslovanja Fonda je bila prva u nizu aktivnosti predviđenih Protokolom, te će se saradnja sa opštinom Brod radi pronalaska kvalitetnih projekata kojima je potrebna dodatna podrška kontinuirano odvijati i u narednom periodu.