Дана 10.06.2016. године Министар пољопривреде, водопривреде и шумарства др Стево Мирјанић и директор Гарантног фонда РС са сарадницима одржали су састанак на којем су анализиране досадашње активности у реализацији Протокола о сарадњи ових институција. Констатовано је да је сарадња обострано била задовољавајућа , те да се Гарантни фонд РС активно укључио у праћење пројеката Министарства пољоприовреде, шумарства и водопривреде а посебно у праћењу пројеката из области пољопривреде (ИФАД пројекат , Партнер фонд).  Након разматрања могућих облика унапређења сарадње закључено је да се међусобно информисање о планираним активностима у наредном периоду и учешће Гарантног фонда РС у праћењу пројеката Министарства још више интензивира.