Dana 10.06.2016. godine Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dr Stevo Mirjanić i direktor Garantnog fonda RS sa saradnicima održali su sastanak na kojem su analizirane dosadašnje aktivnosti u realizaciji Protokola o saradnji ovih institucija. Konstatovano je da je saradnja obostrano bila zadovoljavajuća , te da se Garantni fond RS aktivno uključio u praćenje projekata Ministarstva poljopriovrede, šumarstva i vodoprivrede a posebno u praćenju projekata iz oblasti poljoprivrede (IFAD projekat , Partner fond).  Nakon razmatranja mogućih oblika unapređenja saradnje zaključeno je da se međusobno informisanje o planiranim aktivnostima u narednom periodu i učešće Garantnog fonda RS u praćenju projekata Ministarstva još više intenzivira.