У Требињу је одржан  округли сто  на тему: подршка Гарантног фонда Републике Српске развоју предузетништва на подручју које покрива Подручна привредна комора Требиње.
Скупу су се обратили г-дин Радивоја Крчмар директор Гaрантног фонда РС и г-ђа Драгица Ристић директор Привредне коморe РС.

У презентацији коју је одржао г-дин Војислав Благојевић, представник Гарантног фонда  објашњена је сама сврха Гарантног фонда и  речено је да Фонд  пружа подршку развоју предузетништва кроз олакшавање приступа финансијским средствима потребним за обављање пословних дјелатности предузетника (правних и физичких лица) са сједиштем, односно пребивалиштем у Републици Српској, а посебно за:
1.    почетне пословне дјелатности,
2.    пословне активности младих предузетника,
3.    пословне активности жена,
4.    пројекте који доприносе запошљавању и очувању радних мјеста,
5.    извозно оријентисане пословне дјелатности,
6.    пословне дјелатности у области пољопривреде,
7.    производне дјелатности и услужне дјелатности повезане са производним сектором,
8.    пројекте и пословне дјелатности за унапређивање економског развоја подручја са изузетно ниским животним стандардом

Представницима привредних друштава представљено је 6 гарантно кредитних линија и објашњен је начин обраћања Гарантном фонду.
Наглашено је да постоје два начина обраћања  и то: посредством пословне банке код које је кредитни захтјев на обради ради издавања гаранције у сврху допунског обезбјеђења кредита и други начин директно  са захтјевом за издавање писма намјере којим ће Фонд подржати  пословну идеју или бизнис план приликом подношења захтјева за кредит код пословне банке.
Учесници скупа су  упознати са условима за аплицирање за ИФАД пројеката и Фонд Партнер, те постојећим кредитним линијама у следећим банкама: Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, Нова банка а.д. Бања Лука, Павловић Интернационал банка а.д. Бијељина, Сбербанк а.д. Бања Лука, Комерцијална банка а.д. Бања Лука и НЛБ развојна банка а.д. Бања Лука, МФ банка а.д. Бања Лука и Зираат банка а.д. Бања Лука.
Након презентације представници Гарантног фонда одговарали су на питања привредника и изразили спремност на сваки вид будуће сарадње у сврху подршке расту и развоју привреде и пословних дјелатности.