U Trebinju je održan  okrugli sto  na temu: podrška Garantnog fonda Republike Srpske razvoju preduzetništva na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje.
Skupu su se obratili g-din Radivoja Krčmar direktor Garantnog fonda RS i g-đa Dragica Ristić direktor Privredne komore RS.

U prezentaciji koju je održao g-din Vojislav Blagojević, predstavnik Garantnog fonda  objašnjena je sama svrha Garantnog fonda i  rečeno je da Fond  pruža podršku razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika (pravnih i fizičkih lica) sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, a posebno za:
1.    početne poslovne djelatnosti,
2.    poslovne aktivnosti mladih preduzetnika,
3.    poslovne aktivnosti žena,
4.    projekte koji doprinose zapošljavanju i očuvanju radnih mjesta,
5.    izvozno orijentisane poslovne djelatnosti,
6.    poslovne djelatnosti u oblasti poljoprivrede,
7.    proizvodne djelatnosti i uslužne djelatnosti povezane sa proizvodnim sektorom,
8.    projekte i poslovne djelatnosti za unapređivanje ekonomskog razvoja područja sa izuzetno niskim životnim standardom

Predstavnicima privrednih društava predstavljeno je 6 garantno kreditnih linija i objašnjen je način obraćanja Garantnom fondu.
Naglašeno je da postoje dva načina obraćanja  i to: posredstvom poslovne banke kod koje je kreditni zahtjev na obradi radi izdavanja garancije u svrhu dopunskog obezbjeđenja kredita i drugi način direktno  sa zahtjevom za izdavanje pisma namjere kojim će Fond podržati  poslovnu ideju ili biznis plan prilikom podnošenja zahtjeva za kredit kod poslovne banke.
Učesnici skupa su  upoznati sa uslovima za apliciranje za IFAD projekata i Fond Partner, te postojećim kreditnim linijama u sledećim bankama: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, Nova banka a.d. Banja Luka, Pavlović Internacional banka a.d. Bijeljina, Sberbank a.d. Banja Luka, Komercijalna banka a.d. Banja Luka i NLB razvojna banka a.d. Banja Luka, MF banka a.d. Banja Luka i Ziraat banka a.d. Banja Luka.
Nakon prezentacije predstavnici Garantnog fonda odgovarali su na pitanja privrednika i izrazili spremnost na svaki vid buduće saradnje u svrhu podrške rastu i razvoju privrede i poslovnih djelatnosti.