Дана 21.04.2017. године министар индустрије, енергетике и рударства Петар Ђокић и директор Гарантног фонда РС, Радивоја Крчмар потписали су Протокол о сарадњи којим су дефинисана подручја међусобне сарадње на реализацији активности потписника споразума.

Протоколом је предвиђена стална сарадња и размјена информација између потписника, те организовање и координација заједничких активности ради остварења дефинисаних циљева.

Потписници ће развијати међусобну сарадњу са циљем унапређивања и координације активности, и то нарочито на:

стабилизацији и унапређењу модела финансирања индустрије и подршке истом кроз давање гаранција Гарантног фонда РС
подржавању провођења мјера за повећање индустриске производње и реструктурисању исте
подржавању развоја домаћих производа у индустрији са циљем супституције увоза
подршци развоју кластера са циљем осигурања нових тржишта
подржавању повећања извозно орјентисане индустриске производње и њезином јачем учешћу на страном тржишту
подршци за учествовање у програмима међународних организација за подстицање конкурентности и иновативности у малим и средњим предузећима
подршци реализацији програма Европске уније за развој малих и средњих предузећа (INNOVFIN,COSME,HORIZON 2020 и сл.)
квалитетном и правовременом информисању о могућностима и предностима коришћења гаранција по гарантно-кредитним линијама те промјенама у условима пласмана гаранција по гарантно-кредитним линијама Гарантног фонда РС.