Dana 21.04.2017. godine ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić i direktor Garantnog fonda RS, Radivoja Krčmar potpisali su Protokol o saradnji kojim su definisana područja međusobne saradnje na realizaciji aktivnosti potpisnika sporazuma.

Protokolom je predviđena stalna saradnja i razmjena informacija između potpisnika, te organizovanje i koordinacija zajedničkih aktivnosti radi ostvarenja definisanih ciljeva.

Potpisnici će razvijati međusobnu saradnju sa ciljem unapređivanja i koordinacije aktivnosti, i to naročito na:

stabilizaciji i unapređenju modela finansiranja industrije i podrške istom kroz davanje garancija Garantnog fonda RS
podržavanju provođenja mjera za povećanje industriske proizvodnje i restrukturisanju iste
podržavanju razvoja domaćih proizvoda u industriji sa ciljem supstitucije uvoza
podršci razvoju klastera sa ciljem osiguranja novih tržišta
podržavanju povećanja izvozno orjentisane industriske proizvodnje i njezinom jačem učešću na stranom tržištu
podršci za učestvovanje u programima međunarodnih organizacija za podsticanje konkurentnosti i inovativnosti u malim i srednjim preduzećima
podršci realizaciji programa Evropske unije za razvoj malih i srednjih preduzeća (INNOVFIN,COSME,HORIZON 2020 i sl.)
kvalitetnom i pravovremenom informisanju o mogućnostima i prednostima korišćenja garancija po garantno-kreditnim linijama te promjenama u uslovima plasmana garancija po garantno-kreditnim linijama Garantnog fonda RS.