Дана 17.09.2019. године, потписан је Протокол о сарадњи између Гарантног фонда Републике Српске и општине Станари. Протокол су потписали господин Радивоја Крчмар, директор Фонда и господин Душан Панић, начелник општине Станари.

Након краћег упознавања са радом и функцијом Гарантног фонда г-дин Крчмар је нагласио да је циљ овог протокола изналажење могућности за унапређење сарадње ове двије институције на пружању подршке и развоју  привреде ове општине.

Директор Гарантног фонда је упознао присутне представнике о начину одобравања и издавања гаранција по гарантним линијама.

Начелник општине Станари, г-дин Панић је представнике Фонда упознао са стратешким правцима и циљевима развоја општине Станари те истакао да постоји могућност сарадње у реализацији стратешких  праваца и циљева развоја привреде  са Гарантним фондом.

Након краће дискусије и размјене досадашњих искустава у раду  ове институције договорено је да ће се организовати конференције и округли столови у циљу размјене искустава и што ефикаснијег остварења дефинисаних циљева.