Dana 17.09.2019. godine, potpisan je Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske i opštine Stanari. Protokol su potpisali gospodin Radivoja Krčmar, direktor Fonda i gospodin Dušan Panić, načelnik opštine Stanari.

Nakon kraćeg upoznavanja sa radom i funkcijom Garantnog fonda g-din Krčmar je naglasio da je cilj ovog protokola iznalaženje mogućnosti za unapređenje saradnje ove dvije institucije na pružanju podrške i razvoju  privrede ove opštine.

Direktor Garantnog fonda je upoznao prisutne predstavnike o načinu odobravanja i izdavanja garancija po garantnim linijama.

Načelnik opštine Stanari, g-din Panić je predstavnike Fonda upoznao sa strateškim pravcima i ciljevima razvoja opštine Stanari te istakao da postoji mogućnost saradnje u realizaciji strateških  pravaca i ciljeva razvoja privrede  sa Garantnim fondom.

Nakon kraće diskusije i razmjene dosadašnjih iskustava u radu  ove institucije dogovoreno je da će se organizovati konferencije i okrugli stolovi u cilju razmjene iskustava i što efikasnijeg ostvarenja definisanih ciljeva.