Dana 20.11.2019. godine, potpisan je Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske i opštine Brod. Protokol su potpisali gospodin Radivoja Krčmar, direktor Fonda i gospodin Ilija Jovičić, načelnik opštine Brod.

Direktor Garantnog Fonda RS je u kratkim crtama  predstavio Garantni fond i istakao da je Fond osnovan radi ostvarenja opšteg interesa koji je izražen u pružanju podrške razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika (pravnih i fizičkih lica) sa prebivalištem u Republici Srpskoj. Istakao je da se nada međusobnoj saradnji sa ciljem unapređivanja i koordinacije aktivnosti ova dva subjekta.

Načelnik opštine Brod g-din Ilija Jovičić se zahvalio na posjeti predstavnicima Fonda i predstavio opštinu Brod sa svim subjektima i aktivnostima koje opština pruža kao podršku razvoja privrede.

Kroz diskusiju je zaključeno da će se pristupiti zajedničkom projektu izrade modela saradnje Garantnog fonda RS i opštine Brod. Zatim je predloženo održavanje prezentacije Garantnog fonda u narednom periodu kako bi se objasnio značaj i smisao Fonda za privredne subjekte.