Дана 16.06.2016. године, потписан је Протокол о сарадњи између Гарантног фонда Републике Српске и општине Шамац. Протокол су потписали господин Радивоја Крчмар, директор Фонда и господин Саво Минић, начелник општине Шамац.

Протокол о сарадњи предвиђа пружање подршке провођењу мјера за унапређење индустријске и пољопривредне производње, развој разних облика туризма на подручју општине, те развој кластера с циљем квалитетнијег наступа на тржиштима.

20160616_124754

Обе стране ће радити на пружању подршке програмима развоја малих и средњих предузећа и предузетника који су у функцији запошљавања и самозапошљавања, пројектима инвестирања у мале производне капацитете у руралним дијеловима општине, те пројектима за предузетнике који улазе у Индустријску пословну зону Шамац. Поред тога, потписници ће подржати реализацију стратешких пројеката развоја општине, реализацију програма Европске уније и међународних организација, те реализацију домаћих пројеката, попут ИФАД пројекта за унапређење животних услова на селу и пласман средстава за пољопривреду из Партнер фонда.

Гарантни фонд и општина Шамац ће континуирано размјењивати искуства и информације, организовати састанке, конференције и округле столове, те усклађивати међусобне активности у правцу што ефикаснијег остварења дефинисаних циљева.