Dana 16.06.2016. godine, potpisan je Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske i opštine Šamac. Protokol su potpisali gospodin Radivoja Krčmar, direktor Fonda i gospodin Savo Minić, načelnik opštine Šamac.

Protokol o saradnji predviđa pružanje podrške provođenju mjera za unapređenje industrijske i poljoprivredne proizvodnje, razvoj raznih oblika turizma na području opštine, te razvoj klastera s ciljem kvalitetnijeg nastupa na tržištima.

20160616_124754

Obe strane će raditi na pružanju podrške programima razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji su u funkciji zapošljavanja i samozapošljavanja, projektima investiranja u male proizvodne kapacitete u ruralnim dijelovima opštine, te projektima za preduzetnike koji ulaze u Industrijsku poslovnu zonu Šamac. Pored toga, potpisnici će podržati realizaciju strateških projekata razvoja opštine, realizaciju programa Evropske unije i međunarodnih organizacija, te realizaciju domaćih projekata, poput IFAD projekta za unapređenje životnih uslova na selu i plasman sredstava za poljoprivredu iz Partner fonda.

Garantni fond i opština Šamac će kontinuirano razmjenjivati iskustva i informacije, organizovati sastanke, konferencije i okrugle stolove, te usklađivati međusobne aktivnosti u pravcu što efikasnijeg ostvarenja definisanih ciljeva.