Дана 05.09.2017. године, потписан је Протокол о сарадњи између Гарантног фонда Републике Српске и општине Милићи. Протокол су потписали господин Радивоја Крчмар, директор Фонда и господин др Момир Лазаревић, начелник општине Милићи.
Протокол о сарадњи предвиђа пружање подршке провођењу мјера за унапређење индустријске и пољопривредне производње, развој разних облика туризма на подручју општине, те подршци у провођењу мјера за унапређење индустријске производње и реструктурисање исте, подршци почетним пословним активностима, подршци у реализацији стратешких пројеката за развој општине. Обе стране ће радити на пружању подршке програмима за развој малих и средњих предузећа и предузетника који су у функцији запошљавања и самозапошљавања, пројектима инвестирања у мале производне капацитете, подршци за учествовање у програмима међународних организација за подстицање конкурентности и иновативности у малим и средњим предузећима.
Гарантни фонд и општина Милићи ће континуирано размјењивати искуства и информације, организовати састанке, конференције и округле столове, те усклађивати међусобне активности у правцу што ефикаснијег остварења дефинисаних циљева.