Dana 05.09.2017. godine, potpisan je Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske i opštine Milići. Protokol su potpisali gospodin Radivoja Krčmar, direktor Fonda i gospodin dr Momir Lazarević, načelnik opštine Milići.
Protokol o saradnji predviđa pružanje podrške provođenju mjera za unapređenje industrijske i poljoprivredne proizvodnje, razvoj raznih oblika turizma na području opštine, te podršci u provođenju mjera za unapređenje industrijske proizvodnje i restrukturisanje iste, podršci početnim poslovnim aktivnostima, podršci u realizaciji strateških projekata za razvoj opštine. Obe strane će raditi na pružanju podrške programima za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji su u funkciji zapošljavanja i samozapošljavanja, projektima investiranja u male proizvodne kapacitete, podršci za učestvovanje u programima međunarodnih organizacija za podsticanje konkurentnosti i inovativnosti u malim i srednjim preduzećima.
Garantni fond i opština Milići će kontinuirano razmjenjivati iskustva i informacije, organizovati sastanke, konferencije i okrugle stolove, te usklađivati međusobne aktivnosti u pravcu što efikasnijeg ostvarenja definisanih ciljeva.