Начелник Општине Прњавор, Дарко Томаш и директор Гарантног фонда РС, Радивоја Крчмар потписали су дана 28.09.2017. године Протокол о сарадњи којим су дефинисана подручја међусобне сарадње на реализацији активности потписника споразума.
Потписници су се обавезали да ће развијати међусобну сарадњу с циљем унапређивања и координације активности које се односе на:
– подршку провођењу мјера за унапређење индустријске производње и реструктурисање исте
– подршку провођења мјера за унапређење пољопривредне производње и већем степену финализације исте
– подршку провођењу мјера за унапређење сточарске производње
– подршку развоју разних облика туризма на подручју града
– подршку развоју кластера са циљем осигурања нових тржишта
– подршку почетним пословним активностима привредних субјеката
– подршку пројектима руралног развоја кроз активности Аграрног фонда Града
– подршку пројектима инвестирања у мале производне капацитете у руралним дјеловима Града.
Поред наведеног, Протоколом је предвиђено унапређење модела финансирања предузетника и пољопривредних газдинства кроз подршку пласманима из средстава ИРБ-а РС, фонда Партнер, те средстава расположивих у оквиру ИФАД пројекта.
Обе стране су се усагласиле да ће континуирано размјењивати информације, организовати заједничке догађаје и покретати иницијативе ради што ефикаснијег остварења претходно дефинисаних циљева.
Закључено је да је сарадња између оба субјекта корисна и пожељна и да се очекује нарочита помоћ код малих и средњих предузећа али и реализације осталих пројеката у смислу осигурања квалитетног колатерала за чију реализацију је потребно задуживање код пословних банака.