Načelnik Opštine Prnjavor, Darko Tomaš i direktor Garantnog fonda RS, Radivoja Krčmar potpisali su dana 28.09.2017. godine Protokol o saradnji kojim su definisana područja međusobne saradnje na realizaciji aktivnosti potpisnika sporazuma.
Potpisnici su se obavezali da će razvijati međusobnu saradnju s ciljem unapređivanja i koordinacije aktivnosti koje se odnose na:
– podršku provođenju mjera za unapređenje industrijske proizvodnje i restrukturisanje iste
– podršku provođenja mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i većem stepenu finalizacije iste
– podršku provođenju mjera za unapređenje stočarske proizvodnje
– podršku razvoju raznih oblika turizma na području grada
– podršku razvoju klastera sa ciljem osiguranja novih tržišta
– podršku početnim poslovnim aktivnostima privrednih subjekata
– podršku projektima ruralnog razvoja kroz aktivnosti Agrarnog fonda Grada
– podršku projektima investiranja u male proizvodne kapacitete u ruralnim djelovima Grada.
Pored navedenog, Protokolom je predviđeno unapređenje modela finansiranja preduzetnika i poljoprivrednih gazdinstva kroz podršku plasmanima iz sredstava IRB-a RS, fonda Partner, te sredstava raspoloživih u okviru IFAD projekta.
Obe strane su se usaglasile da će kontinuirano razmjenjivati informacije, organizovati zajedničke događaje i pokretati inicijative radi što efikasnijeg ostvarenja prethodno definisanih ciljeva.
Zaključeno je da je saradnja između oba subjekta korisna i poželjna i da se očekuje naročita pomoć kod malih i srednjih preduzeća ali i realizacije ostalih projekata u smislu osiguranja kvalitetnog kolaterala za čiju realizaciju je potrebno zaduživanje kod poslovnih banaka.